Sökning: "Lovisa Säretun"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Säretun.

  1. 1. Argument för vegetation i stadsmiljö

    Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

    Författare :Lovisa Säretun; [2011]
    Nyckelord :vegetation; stadsmiljö; grönområden; klimat; landskapsplanering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER