Sökning: "Lovisa Sars"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Sars.

  1. 1. ”Den som granskar samhället måste också själv kunna tåla att bli granskad” : En fallstudie i Aftonbladets nyhetsrapportering av anklagelserna om våldtäkt och andra sexualbrott mot journalisten Fredrik Virtanen

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

    Författare :Lovisa Sars; [2018]
    Nyckelord :press ethics; editorial policy; Fredrik Virtanen; Aftonbladet; pressetik; redaktionell policy;

    Sammanfattning : The aim of the study was to examine how the newspaper Aftonbladet reported the accusation on the journalist Fredrik Virtanen concerning sexual harassment and rape. He was at the time of the accusations employed at Aftonbladet as a chronicler and columnist. Aftonbladet has been criticized for inadequate coverage of the case. LÄS MER