Sökning: "Lovisa Sidén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lovisa Sidén.

 1. 1. Olagligt eller bara dåliga affärer? - En bevisrättslig studie om överprissättning som förtäckt ekonomisk brottslighet på kapitalmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Sidén; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Rättsekonomi; Law and economics; Bevisvärdering; Värdepappersrätt; Kapitalmarknaden; Värdepapper; Nationalekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kapitalmarknaden lockar många investerare då marknaden historiskt sett lämnat hög avkastning på investerat kapital. För dem som saknar kunskap att bedöma vilken investering som troligtvis kommer ge hög avkastning, finns möjligheten att uppdra åt en kapitalförvaltare att göra dessa bedömningar. LÄS MER

 2. 2. "Lagrådet har en annan uppfattning än regeringen" - En kritisk analys av Lagrådets granskningsverksamhet med utgångspunkt i 8 kap 22 § RF

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Sidén; [2019]
  Nyckelord :statsrätt; lagrådet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under senare år har Lagrådets kritik uppmärksammats alltmer och de senaste granskningarna indikerar att det har skett en ökning av kritik mellan åren 2017–2018. Inom ramen för den här uppsatsen görs en analys av Lagrådets kritik mellan åren 2010–2018. LÄS MER

 3. 3. Bli nådd, bli vald, bli spridd : - En studie om hur majorbolagen i musikbranschen använder sociala medier som en kommunikationskanal mot fansen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mikaela Jansson; Lovisa Sidén; [2015]
  Nyckelord :social media; marketing; relationship; brand building; major companies; the music industry; communication; sociala medier; marknadsföring; relationer; varumärkesbyggande; majorbolag; musikbranschen; kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfråga Syftet med den här uppsatsen är att analysera på vilket sätt majorbolagen marknadsför sina artister på sociala medier och hur kommunikationer ser ut mellan artist och fans. Detta gör vi genom att undersöka vilket medvetet arbete som ligger bakom marknadsföringen, hur detta påverkar relationen mellan artist och fans samt hur detta följs upp. LÄS MER