Sökning: "Lovisa Sjöstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lovisa Sjöstedt.

 1. 1. Växtskyddsstrategier för gotländska grönsaker : morot, potatis och lök

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lovisa Sjöstedt; [2019]
  Nyckelord :Allium cepa; Daucus carota; patogen; skadedjur; Solanum tuberosum;

  Sammanfattning : I detta arbete redovisas litterära grunder om växtskydd för olika skadegörare och patogener för morot, potatis och lök. Dessutom redovisas olika växtskyddsstrategier som används idag av gotländska grönsaks- och rotfruktsodlare för att hantera de mest förekommande formerna av angrepp på morot, potatis och lök. LÄS MER

 2. 2. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Frida Olofsson; Lovisa Sjöstedt; [2017]
  Nyckelord :bostadsförsörjning; bostadsförsörjningsansvar; BFL; bostadsbrist; #varskaallabo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The lack of housing in Sweden is a problematic question of big importance. Based on the clarification of the Swedish law related to municipal housing responsibility, this study has been conducted with the purpose of investigating whether a statutory housing supply liability is of importance to municipal housing planning. LÄS MER