Sökning: "Lovisa Skoglund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lovisa Skoglund.

 1. 1. Uncertainty in process innovations : A case study on the adaption of search engine optimization

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Samuelsson; Lovisa Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Process innovation; uncertainty; uncertainty management; SEO; SME;

  Sammanfattning : Process innovation is an important topic in business research. It enables competitive advantages for companies if managed properly. LÄS MER

 2. 2. Hotellobbyn - En plats för sensoriskt samspel : En kvalitativ studie om hur hotell bör tillämpa sinnesorienterad marknadsföring i sin lobby

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Beatrice Petersson; Lovisa Skoglund; Josefina Wetterholm; [2018]
  Nyckelord :Hotel lobby; sensory marketing; experience; first impression; positioning; Hotellobby; sinnesmarknadsföring; upplevelse; första intryck; positionering;

  Sammanfattning : Syfte & forskningsfrågor: Syftet med studien är att klargöra på vilka sätt hotell kan tillämpa sinnesorienterad marknadsföring i sin lobby för att förbättra sina gästers upplevelse och därmed stärka sin position på marknaden. Med syftet som bakgrund formulerades två forskningsfrågor: • Vilken betydelse har ett första intryck i en lobby och hur kan det påverkas av sinnesorienterad marknadsföring? • Hur kan en mer positiv kundupplevelse i lobbyn, via sinnesorienterad marknadsföring, vara stärkande för ett hotells varumärke? Metod: Studien är grundad i en kvalitativ forskningsmetod för att uppnå en djupare förståelse för ämnet. LÄS MER