Sökning: "Lovisa Stenbeck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lovisa Stenbeck.

 1. 1. Gravida kvinnors upplevelser av nedstämdhet och depression

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linn Persson; Lovisa Stenbeck; [2020]
  Nyckelord :Depression; Depressive disorder; Experiences; Pregnancy; Vulnerability; Depression; Graviditet; Nedstämdhet; Sårbarhet; Upplevelser;

  Sammanfattning : De gravida kvinnorna befann sig i en extra sårbar livssituation som visade sig bero på olika faktorer, såsom graviditetsrelaterade faktorer, socioekonomisk utsatthet, svåra livshändelser och hur de upplevde mötet med vården. Sjuksköterskan kan komma att möta dessa kvinnor på vårdcentraler, somatiska och psykiatriska vårdavdelningar, akutmottagningar samt andra vårdinrättningar. LÄS MER

 2. 2. Den levande diskussionen kring sex- och samlevnadsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Lovisa Losell; Jörgen Stenbeck; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte är undersöka huruvida det finns en aktiv diskussion mellan lärare kring sex- och samlevnadsundervisningen i skolan, samt vad som upplevs som svårt att undervisa om. Undersökningen bygger på halvstrukturerade intervjuer med sex pedagoger på skolor i Skåne och Blekinge. LÄS MER