Sökning: "Lovisa Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Lovisa Svensson.

 1. 1. Är oönskad isolering en skälig levnadsnivå? En kvalitativ dokumentstudie av svenska kommuners riktlinjer gällande biståndshandläggning inom äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabella Vescovi; Lovisa Svensson; [2021-06-15]
  Nyckelord :äldre; oönskad isolering; bistånd; riktlinjer; kommunalt självstyre;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om och hur svenska kommuner, enligt derasfastställda riktlinjer, arbetar för att bryta oönskad isolering bland äldre. Genom enkvalitativ dokumentstudie undersöktes huruvida 40 svenska kommuner benämneroönskad isolering bland äldre och ifall det går att urskilja eventuella likheter/skillnader ikommunernas arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Personalized Marketing - A study examining factors influencing millennials’ intention to act upon personalized advertisements on Facebook

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Svensson; Lorenzo Dirksz; [2021]
  Nyckelord :Personalized Marketing; Personalized Advertisements; Millennials; Facebook; Positive Attitude; Hedonic Motivation; Trust; Past Experience; Advertising Attributes; Intention to Act; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The fundamental aim of this thesis is to investigate how strongly the Personalized Marketing (PM) factors identified in previous literature correlate with millennials’, aged 24 to 40, intention to act upon personalized advertisements on Facebook. Thereafter, the goal was to compare the extent to which the outcomes varied depending on millennials' age group and gender. LÄS MER

 3. 3. Transatlantic culture-carriers : A qualitative study on Swedish companies' organisational culture change in the United States

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Nydén; Lovisa Svensson; [2021]
  Nyckelord :Culture; Organisational culture; National culture; Culture change; Hofstede s cultural dimensions; Market entry; Leadership.;

  Sammanfattning : All countries have their own national culture, with their own norms, beliefs, attitudes, and values. Every organisation in the world also has their own organisational culture, just like any other social group. Because of the increased globalization throughout the world, more companies are becoming multinational corporations. LÄS MER

 4. 4. Influencers, social jämförelse och kroppsuppfattning : En kvantitativ studie om kopplingarna mellan influencers på Instagram, social jämförelse och kroppsuppfattning hos kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sara Lovisa Magdalena Svensson; Elsa Scilla Skogsborg; [2021]
  Nyckelord :Instagram; influencers; social jämförelse; kroppsuppfattning; INCOM; BESAA;

  Sammanfattning : I takt med Instagrams ökade popularitet har även det nya yrket influencer vuxit fram. En influencer delar personlig information i syfte att skapa en online-identitet som fungerar som ett varumärke. Deras bilder är ofta idealiserade, en sorts innehåll som har visat sig korrelera med att fler sociala jämförelser görs. LÄS MER

 5. 5. Ledarnas utmaningar med att motivera sina medarbetare på distansarbete under covid-19 pandemin : En fallstudie om hur ledarnas arbete med motivation upprätthålls vid distansarbete i konsekvens av covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lovisa Lago; Moa Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den globala krisen som startade 2020 i följd av covid-19-pandemin ställde stora krav på ledarens förmåga att motivera sina medarbetare då arbetet förflyttades till distans. Detta då viktiga behov av medarbetarnas vardag på kontoret elimineras, den sociala samhörigheten är ett av dessa behov som ledare måste försöka tillfredsställa över distans. LÄS MER