Sökning: "Lovisa Törnlöf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lovisa Törnlöf.

 1. 1. Dyslexi och demokratisk kapacitet Dyslektiska elevers upplevelser av samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lovisa Törnlöf; [2019]
  Nyckelord :Dyslexia; experiences; democratic capacity; social studies; upper secondary school;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how students with dyslexia experience the teaching of social studies in upper secondary school, and how they actively participate on basis of democratic values. The research is based on a qualitative interview study that forms the basis of the empirical material. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg för dyslektiker i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lovisa Törnlöf; [2018]
  Nyckelord :Words: dyslexia; digital tools and faciliate learning.;

  Sammanfattning : This essay aims to examine what digital tools are and how these could promote learning for dyslexic students. The studie specifically focused towards the subject of history in upper se-condary school. LÄS MER