Sökning: "Lovisa Thedéen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Thedéen.

  1. 1. RASISM INOM SJUKVÅRDEN OCH DESS PÅVERKAN PÅ PATIENTER & VÅRDGIVARE - Ett Resultat av det Vita Systemet

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Lovisa Thedéen; Timea Carlsson; [2017-02-13]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte: Att belysa rasism inom vården och dess strukturella och individuella påverkan påpatienten och vårdpersonalen.Bakgrund: Rasism och kolonialism i dåtid och nutid påverkar personers möjligheter i livet.De olika plan i samhället som rasismen visar sig på är starkt sammankopplade med normerom vithet. LÄS MER