Sökning: "Lovisa Torstensson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lovisa Torstensson.

 1. 1. Kvalitetssäkring utifrån ett principal-agentperspektiv inom städbranschen En fallstudie om gemensamma mål på ett städföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arabel Maloney; Lovisa Torstensson; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid städ av offentliga miljöer finns det en allmän uppfattning av att kvaliteten inte lever upp tillde förväntningar som finns. Detta är något som är problematiskt för städföretag. LÄS MER

 2. 2. Två subtyper av förövare av digitalt dejtingvåld

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Saga Lindgren; Lovisa Maletic Söderbom; Jens Torstensson; [2019]
  Nyckelord :digital dating violence; Johnson’s typology; subtypes; perpetrator; digitalt dejtingvåld; Johnsons typologier; subtyper; förövare;

  Sammanfattning : Den aktuella studien syftade till att applicera Johnsons typologier om två subtyper av förövare av partnervåld, intimate terrorism och situational couple violence, i en kontext av digitalt dejtingvåld bland unga universitetsstudenter. En kvantitativ metod med tvärsnittsdesign användes. LÄS MER

 3. 3. Att vara snäll mot mig själv behöver inte betyda att jag ska vara inaktiv : Kvinnors upplevelser av fysisk aktivitet och fysisk träning under graviditet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Lovisa Torstensson Berg; Ebba Wessberg; [2016]
  Nyckelord :pregnancy; exercise; experience; qualitative research; physical activity;

  Sammanfattning : Background Physiological and psychological changes appear during pregnancy, these affect the well-being of the pregnant woman. Physical activity and exercise has shown positive effects to improve and maintain health.  Aim To investigate the experience of women accomplished physical activity and physical exercise during pregnancy. LÄS MER

 4. 4. Bär media skulden för ungdomars osunda kroppsideal? : en litteraturstudie om hur medias bild av kroppsideal påverkar ungdomars kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Torstensson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Taktil beröring/massage : En systematisk litteraturstudie om effekten och upplevelsen av taktil beröring/massage vid oro/ångest hos cancerpatienter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Lovisa Torstensson; Maria Abrahamsson; [2008]
  Nyckelord :Beröring; Cancer; Oro ångest; Taktil massage; Terapeutisk beröring massage.;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att granska och lyfta fram vetenskapliga artiklar om beröringens/massagens upplevelser och effekter vid oro/ångest hos cancerpatienter. Artiklar har sökts i databaserna Cinahl, Medline, SveMed +, Pubmed och [email protected] och artiklarnas inklusionskriterier var att den taktila beröringen/massagen var av kroppslig kontakt, och de skulle rikta sig till vuxna cancerpatienter som upplevde symtom som oro och ångest. LÄS MER