Sökning: "Lovisa Tuijnman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lovisa Tuijnman.

 1. 1. Valberedningens tysta påverkan : Individers motivation att agera till förmån för föreningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Henric Forselius; Lovisa Tuijnman; [2016]
  Nyckelord :Motivation; drivkraft; nominering; valkommitté; valberedning; socialt; kapital; kulturellt; humant; legitimitet; deltagande; icke vinstdrivande; föreningar; Sverige; makt; ledamot; påverkan; konflikt; erfarenhet; kick; flow; reproduktion; nätverk; plikt; kvalifikationer; samhällsengagemang; karriär;

  Sammanfattning : The aim of the study is to increase understanding of why people participate in nomination committees as well as how such committees operate in Swedish non-profit organizations.   There is a vast body of previous motivational research regarding participation in boards of directors. LÄS MER

 2. 2. En postindustriell stads dynamik : Kalmars samarbeten och konkurrenser i strävan efter expansion genom handel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lovisa Tuijnman; Daniel Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Dynamik; Konkurrens; Samarbete; Periferi; Centrum; Handel; Postindustrialism; Disneyization;

  Sammanfattning : The thesis strives to reveal the dynamics between a central and a peripheral shopping area in Kalmar, Sweden. The establishment of larger shopping centers has become a hallmark of postindustrial cities. Cities globally are at risk of creating an urban economic rift between the central and peripheral shopping areas. LÄS MER