Sökning: "Lovisa Widerdal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Widerdal.

  1. 1. Är den politiska debatten i fara? : En kvalitativ studie om unga vuxnas attityder kring sociala medier inom den politiska debatten

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

    Författare :Lovisa Widerdal; Emine Özdemir; [2020]
    Nyckelord :Politic; political debate; social media; young adults; Politik; politisk debatt; sociala medier; unga vuxna;

    Sammanfattning : We can see today that young adults use social media for mostly entertainment purposes. Because of this the political subjects gets overshadowed within social media. This is a problem both because young adults hold the majority of the consumption on social media and because young adults can be seen as the future. LÄS MER