Sökning: "Lovisa Winlöf"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lovisa Winlöf.

 1. 1. Effekter av ett förändrat postoperativt omhändertagande av spädbarn med sagittal kraniosynostos efter strip kraniotomi med fjäderteknik

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Heldmer; Lovisa Winlöf; [2021-05-18]
  Nyckelord :Intensivvård; postoperativ vård; intensivvårdssjuksköterska; spädbarn; sagittal kraniosynostos; strip kraniotomi med fjäderteknik;

  Sammanfattning : Background: Infants with sagittal craniosynostosis have a lower risk of experiencing complications following strip craniotomy with spring-assisted surgery compared to other surgical techniques. Pain treatment with intermittent morphine injections has been proven to be as effective as continuous morphine infusion in postoperative care. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans roll vid fysisk aktivitet på recept : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linnea Winlöf; Lovisa Cardmarker; [2017]
  Nyckelord :Care; motivation; nurse; physical activity on prescription; Fysisk aktivitet på recept; motivation; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan har en betydande roll genom att vidta olika hälsofrämjande insatser som på olika sätt kan minska folkhälsoproblem såsom inaktivitet med syfte att förbättra folkhälsan. Fysisk aktivitet på recept är en metod för att minska stillasittande och främja fysisk aktivitet, vilken bygger på ett patientcentrerat synsätt, där samtalsmetodik och kunskap om motivation samt beteendeförändring är viktiga delar. LÄS MER

 3. 3. När hjärtat slutar slå – Patientens upplevelser av hur livet påverkas efter ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lovisa Winlöf; Viktoria Ohlsson; [2014-04-28]
  Nyckelord :Hjärtstopp; patientupplevelse; transition; livsvärld; livskvalitet; välbefinnande; omvårdnad;

  Sammanfattning : I Sverige drabbas varje år omkring 15 000 personer av hjärtstopp. Cirka 10 000 av dessa sker utanför sjukhus och 5 000 på sjukhus. Av de hjärtstopp som sker utanför sjukhus lyckas man rädda endast omkring 500. Av de som får ett hjärtstopp på sjukhus överlever omkring 30-40 procent. LÄS MER