Sökning: "Lovisa Yngvesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lovisa Yngvesson.

 1. 1. "Vi behöver göra mer" : En diskursanalys av svensk nyhetsrapportering om klimatet under en vårvecka 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lovisa Yngvesson; [2019]
  Nyckelord :klimat; medierapportering; nyhetsvärdering; konstruktiv journalistik; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studien presenterar bilden av svensk klimatrapportering under en veckas tid. Syftet med studien är således att få en ökad förståelse för svensk klimatrapportering. LÄS MER

 2. 2. Retorisk analys av tre amerikanska valdebatter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lovisa Yngvesson; Caroline Johansson; [2017]
  Nyckelord :retorik; presidentval; debatt; härskartekniker; avbrott; General Works;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur personangrepp fungerar som politisk retorik under valdebatterna i det amerikanska presidentvalet 2016. Utgångspunkten för studien finns i vad svenska medier rapporterat om valet. En retorisk analys genomförs på tre tv-sända valdebatter mellan Hillary Clinton och Donald Trump. LÄS MER