Sökning: "Lovtal"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Lovtal.

  1. 1. Lättkränkt? : en genreanalys av roasts i P3 Morgonpasset

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

    Författare :Lina Buhre; [2019]
    Nyckelord :Retorik; Satirisk Biografi; Roast; Underförståddhet; Flertydighet; Polyvalens; Genreapplciering; Lovtal; Smädelse; Jimmie Åkesson; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Följande uppsats undersöker hur ett flertydigt språkbruk kan påbjuda oönskade följder och reaktioner. Som exempel på flertydigt språkbruk undersöks biografier tillägnade Sveriges riksdags åtta partiledare. LÄS MER