Sökning: "Low back pain"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Low back pain.

 1. 1. Communication and kinesiophobia : Nocebic terms in the language used by healthcare professionals treating patients with low back pain A quantitative survey

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jimmy Repo; Thomas Grønholt Haacker-Mogensen; [2022]
  Nyckelord :communication; kinesiophobia; low back pain; nocebic terms;

  Sammanfattning : Background: Low back pain is a common muskuloskeletal issue. Kinesiophobia constitutes as excessive fear of movement and has been associated with greater levels of pain. Nocebic terms has been found to influence kinesiophobia. LÄS MER

 2. 2. Effekten av manuell terapi jämfört med träning vid ospecifik ländryggssmärta hos vuxna : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lukas Lindman; Sebastian Lindh; [2022]
  Nyckelord :funktionsförmåga; manuella terapier; ospecifik ländryggssmärta; smärtintensitet; träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ospecifik ländryggssmärta (NSLBP) är vanligt förekommande i befolkningen och många söker fyisoterapeut i primärvården för sina besvär. Två av de vanligaste interventionerna som används av fysioterapeuter är manuella terapier (MT) och träning. LÄS MER

 3. 3. Effekter av McKenziemetoden vid behandling av ländryggssmärta klassificerad som derangement : En systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Mikaela Lusikkakoski; Malin Sonnius; [2021]
  Nyckelord :Behandlingseffekter; derangement; ländryggssmärta; McKenziemetoden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggssmärta är ett vanligt förekommande problem hos den generella befolkningen och orsakar stora samhällskostnader. Fysioterapeuter kan behandla ländryggssmärta med olika interventioner och McKenziemetoden är en välkänd behandlingsmetod som bygger på att klassificera smärtan, derangement är den vanligaste huvudgruppen. LÄS MER

 4. 4. Development, Modelling and Investigation of a Robotic Exoskeleton for Astronaut Back Support

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Evert Häggman; [2021]
  Nyckelord :Exoskeleton; Musculoskeletal Disorders; Biorobotics; Astronaut;

  Sammanfattning : Musculoskeletal disorders, specifically low back pain, has been well documented andreported by astronauts throughout the space exploration era. Statistics from astronautmemoirs states that 52-68% of astronauts experience moderate to severe lower backpain after prolonged spaceflights. LÄS MER

 5. 5. Sammanställning av behandlingsmetoder för patienter med Spondylolys och Spondylolisthes : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Amanda Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Exercise; Low back pain; Physical Therapy Modalities; Rehabilitation; Sports.; Fysioterapi; Ländryggssmärta; Rehabilitering; Sport; Träning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta i ländryggen är ett vanligt förekommande problem i samhället. Diagnoserna Spondylolys och Spondylolisthes är tillstånd som kan generera smärta och nedsatt funktion i ryggen hos de som drabbas. Det saknas idag tydliga riktlinjer vad gäller fysioterapeutiska behandlingsåtgärder för denna patientgrupp. LÄS MER