Sökning: "Low-balling"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Low-balling.

 1. 1. The existence of low balling on the Swedish audit market -A study of companies listed on the NASDAQ OMX Stockholm that voluntarily changed audit firm 2002-2010

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Karlsson; Ylva Molde; [2014-06-05]
  Nyckelord :Low balling; audit pricing; initial fee discount; and audit firm switch.;

  Sammanfattning : Background and Problem: The lack of auditor independence is discussed being oneof the reasons to scandals such as Enron and HQ. A pricing strategy that has beendebated impairing auditor independence is low balling. LÄS MER

 2. 2. Marknadens påverkan på revisionsarvoden och revisorers oberoende : En undersökning av den svenska revisionsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Björk Runsvik; Jon Sjöberg; [2014]
  Nyckelord :Low-balling; svenska revisionsmarknaden; oberoende; revisorsval; firmabyte;

  Sammanfattning : I denna studie genomförs en undersökning av revisionsarvoden och konsultarvoden hos företag på Stockholmsbörsen. Undersökningens syfte är att undersöka om fenomenet low-balling förekommer på den svenska revisionsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Förekommer low-balling på svenskarevisionsmarknaden? : En studie av revisionsbyråbyten under år 2002-2009 i bolagnoterade på Stockholm NASDAQ OMX.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Tungel; Gustav Jonasson; [2012]
  Nyckelord :Low-balling; Svenska revisionsmarknaden; Stockholm Nasdaq OMX; Oberoende;

  Sammanfattning : Studien undersöker huruvida revisionsbyråer vid revisionsbyråbyten initialt offererarrevisionsarvoden som understiger deras kostnader för att sedan höja revisionsarvodetefterföljande år, så kallad low-balling. I denna studie undersöks om low-balling förekommervid revisionsbyråbyten under år 2002-2009 i bolag noterade på Stockholm Nasdaq OMX. LÄS MER