Sökning: "Loza Wanna"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Loza Wanna.

 1. 1. Illusion of symmetry between institutional contexts : A thesis of how asymmetry in managers perception on cultural and institutional distance affect the extent of firms’ adaptation to a different institutional context.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Maja Tinggren; Shuang Wang; Loza Wanna; [2014]
  Nyckelord :Illusion of symmetry; Cultural distance; Institutional distance; Adaptation of business practices;

  Sammanfattning : Internationalization of firms has been an on-going process for many years, however, over the recent years, there has been radical changes in the business world, which has created a more competitive business environment for firms. This change in the business environment has not been an easy process nor is it anticipated to get any easier. LÄS MER

 2. 2. Customer Relationship Management : Vad är de bakomliggande faktorerna till att olika företag misslyckas med CRM-implementering?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Asia Serar; Loza Wanna; [2013]
  Nyckelord :Customer Relationship Management; CRM; CRM implementation; CRM process; implementation strategies; Customer Relationship Management; CRM; CRM implementering; CRM som process; implementeringsstrategier;

  Sammanfattning :  Syfte: Syftet med studien är att undersöka och analysera hur företag implementerar CRM i avsikt att identifiera de bakomliggande faktorerna till att företag misslyckas med en CRM implementering.Teorier: CRM som process, Implementeringsstrategier, ImplementeringsmodellMetod: Kvalitativ studie som består av fyra semi-strukturerade intervjuer med olika företag. LÄS MER