Sökning: "Lpf 94"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden Lpf 94.

 1. 1. Syllabi reforms and their intended impact on English teaching and learning

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Chonghui Li; [2019]
  Nyckelord :critical discourse analysis; school reforms; communicative competence; individualization; teachers’ roles; curriculum theory; syllabi; ;

  Sammanfattning : This study investigates the development of the subject of English in Swedish upper secondary schools through an analysis of the syllabi in the curricula Lgy 70, Lpf 94 and Lgy 11, with a focus on English teaching and learning. In the last 50 years, the Swedish upper secondary school has undergone three major reforms. LÄS MER

 2. 2. Förintelsen i gymnasieskolans läroböcker -En läroboksanalys om Förintelsens framställning i läroböcker för Lpf 94 och Lgy 11

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Stenvall; [2019]
  Nyckelord :The Holocaust; textbooks; qualitative text analysis; presenting models; historical culture;

  Sammanfattning : The main purpose of this paper is to examine how the Holocaust is presented in textbooks, and if there are any differences in the textbooks since the Holocaust got more attention in the Swedish society. Six different textbooks, written for the two latest curriculums, are the empirical material for this study. LÄS MER

 3. 3. Världen ur nya ögon : Sciencefiction i svenskundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fredrik Jansson; Jonas Persson; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; sciencefiction; ekokritik; litteraturpedagogik; kritiskt tänkande; kreativitet; transaktionsteorin; Margaret Atwood; Lpf 94; Gy 2000; Gy 2011;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie har varit att undersöka hur elever och lärare i svenska 2 på gymnasiet tillsammans kan arbeta med skönlitterära verk inom sciencefiction-genren för att utveckla ett nyanserat perspektiv på omvärlden. Utöver detta har vi också undersökt målen med läsning i gy 11 och jämfört dem med målen i lpf94, för att ta reda på hur läsandets syfte och mål har motiverats och förändrats. LÄS MER

 4. 4. Kunskapskraven i praktiken : en studie av svensklärares uppfattningar om kunskapskraven i Lgy 11

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Isabelle Karlsson; [2019]
  Nyckelord :betygssättning; bedömning; likvärdighet; Lgy 11; Lpf 94; grading; assessment; equivalence; svenska språket; svenskundervisning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att ge en bild av hur lärare upplever att kunskapskraven i svenska på gymnasienivå fungerar som arbetsredskap i deras dagliga arbete. Med lärares dagliga arbete menas planering, bedömning och betygssättning utifrån kunskapskraven. LÄS MER

 5. 5. Den förändrade bilden av kvinnor i läromedel för gymnasiet : En undersökning om läromedlens förmedling av kvinnor inom svensk historia mellan 1500 - 1780-tal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Kristoffer Manzo Menares; [2019]
  Nyckelord :Genus; History; Sweden; Women; School; Education; Curriculim; Genus; Historia; Sverige; Kvinnor; Skola; Utbildning; Läromedel;

  Sammanfattning : This study was conducted to research on history books in upper secondary school and how they dealt with the image of women in the material, especially with the Swedish history writing from 1600 to 1800 century. Therefore seven different books were selected in this study, ranging from the periods 1987 to 2016. LÄS MER