Sökning: "Lu Xun"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lu Xun.

 1. 1. “Q, old chap! : En jämförande analys av översättningsstrategier i William A. Lyells och Gladys och Xianyi Yangs översättningar av Lu Xuns Den sanna historien om Ah Q

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Amanda Lönngren; [2016]
  Nyckelord :Översättning; kinesiska-engelska; Lu Xun; Den sanna historien om Ah Q; Mona Baker;

  Sammanfattning : Att översätta är en konst. I den här uppsatsen undersöker jag William A. Lyells och Gladys och Xianyi Yangs översättningar av Lu Xuns novell Den sanna historien om Ah Q. LÄS MER

 2. 2. Sangvinolent berättande : En studie av Yu Huas roman En handelsman i blod

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Lin Engdahl; [2011]
  Nyckelord :alienation; avant-garde; blood; blood-selling; cannibalism; China; Chronicle of a Blood Merchant; corporality; mimicry; narratology; performativity; reification; Yu Hua; 许三观卖血记,余华; alienation; avantgarde; blod; blodsäljande; En handelsman i blod; kannibalism; Kina; kroppslighet; mimicry; narratologi; performativitet; reifikation; Yu Hua;

  Sammanfattning : The present MA thesis analyzes how body and blood functions as historical and narrative elements in Yu Hua's novel Chronicle of a Blood Merchant (1995). In the novel, the story and the plot can not be regarded as disparate items; the two levels of the text are tightly interwoven by what the thesis introduces as a sangvinolent narration. LÄS MER