Sökning: "Lubna Al-Sabbagh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lubna Al-Sabbagh.

  1. 1. Behov av digital läkemedelsinformation inom svensk kommunal vård

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

    Författare :Lubna Al-Sabbagh; [2020]
    Nyckelord :Digitalisering; äldrevård; sjukhus; regioner; kommuner; särskilda boenden; sjukvård;

    Sammanfattning : Introduktion: Patientansvariga sjuksköterskor (PAS) är vårdpersonal som tar hand om medicineringen och administrativa arbeten för patienter på kommunala särskilda boenden. Boenden i Sverige använder olika system för hantering av läkemedelsinformation. LÄS MER