Sökning: "Lucas Kramer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lucas Kramer.

 1. 1. Välgörenhet eller vinstmaximering : Förändring av drivkrafter i NCC:s miljöarbete inom ramen för företagets CSR

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Forsberg; Lucas Kramer; [2018]
  Nyckelord :CSR; NCC; hållbarhet; miljö; samhällsansvar; drivkrafter;

  Sammanfattning : Att företag väljer att arbeta med Corporate Social Responsibility (CSR) har under de senaste decennierna blivit allt vanligare. Studiens syfte är att undersöka drivkrafterna till att NCC arbetar med miljöfrågor inom ramen för Corporate Social Responsibility, samt på vilket sätt och varför drivkrafterna till att bedriva miljöarbete har förändrats under de senaste tjugo åren, från 1996 tills idag. LÄS MER

 2. 2. Creating shared value through business models based on sustainability and CSR : An empirical study of Swedish companies

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lucas Haskell; Johan Pålhed; [2016]
  Nyckelord :Business Models; Sustainability; CSR; Shared Value; Creating Shared value;

  Sammanfattning : Businesses and humans in general have led to a variety of different social and environmental problems. In this thesis we call on businesses to be the solution to these problems. LÄS MER