Sökning: "Lucas Mann"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lucas Mann.

 1. 1. Vad söker studenter i sitt framtida arbete? : En kvantitativ studie av högskolestudenter vid Jönköping University

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Simon Aspler; Lucas Van Mansvelt; [2017]
  Nyckelord :job attribute preference; Generation Y; college engineers; health and social care; students; psychology; external job attribute; internal job attribute; jobbattribut; Generation Y; högskoleingenjörer; vård och omsorg; studenter; psykologi; yttre jobbattribut; inre jobbattribut;

  Sammanfattning : Föreliggande studie ämnade att undersöka vilka jobbattribut studenter på Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) samt Hälsohögskolan (HH) i Jönköping värderade i valet av framtida arbetsgivare. Vidare undersöktes även huruvida kön och skola påverkade hur studenter värderade jobbattribut. LÄS MER

 2. 2. Convergent or divergent attitudes towards Swedish agricultural business development : an attitude survey among Swedish farmers and LRF representatives

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lucas Andersson; [2015]
  Nyckelord :agriculture; attitudes; farm associations; heterogeneity; lobbying; LRF; member representation;

  Sammanfattning : Swedish farmers are disposed to institutional risks, where changes in the agricultural policy landscape are regular. To a great extent, the importance of a well functioning farm lobby association is eminent when policy decisions are decided in Brussels. LÄS MER