Sökning: "Lucia Eriksson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lucia Eriksson.

 1. 1. Åhléns luciabild : En studie om värderingsdriven kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emily Johansson; Andreas Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Åhléns; genus; lucia; jämställdhet; CSR.;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: I denna studie har vi undersökt hur Åhléns kommunikativt arbetar med sina värderingar i samband med deras luciabild. Eftersom denna typ av värderingsdriven kommunikation har fått utstå kritik är studien relevant och intressant för omvärlden. LÄS MER

 2. 2. Interpretar lo oculto : Un estudio de tres símbolos en Un milagro en equilibrio de Lucía Etxebarria

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Romanska språk

  Författare :Maria Eriksson; [2015]
  Nyckelord :hermenéutica; hermenéutica analógica; interpretación; simbología; analogía; Beuchot; Etxebarria.;

  Sammanfattning : La novela Un milagro en equilibrio de la autora española Lucía Etxebarria, ganó el premio Planeta en 2004. Es una historia de una mujer viviendo en España en el siglo XXI, en un país conservador 40 años después de la dictadura, un país que sigue siendo marcado por el catolicismo y el sistema patriarcal. LÄS MER

 3. 3. Skolkören - mer än bara sång? : En kvalitativ intervjustudie om skolkörens funktion i årskurs 1-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Ingrid Eriksson; [2011]
  Nyckelord :school choir; socio-cultural perspective; proximal zone; skolkör; sociokulturellt perspektiv; proximal zon;

  Sammanfattning : Skolkören har länge funnits som en naturlig del av skolans verksamhet, men den har haft olika betydelse genom läroplanerna det senaste århundradet. Tidigare studier kring skolkörens funktion visar att den sociala aspekten är den som är mest framträdande. Studien har hämtat inspiration från Juvas Liljas (2001). LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar och kunskap vid behandling av patienter med venösa bensår - med fokus på kompressions- och transplantationsbehandlingar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sara Börjesson; Lucia Ebertsson; Rebecka Eriksson; [2007]
  Nyckelord :Behandling; följsamhet; omvårdnad; venösa bensår; Compliance; Nursing; Treatment; Venous ulcer;

  Sammanfattning : Venösa bensår är ett stort hälsoproblem och medför en stor kostnad församhället. Trots att mycket forskning har gjorts inom områdetbehandlingar av venösa bensår, appliceras inte detta tillräckligt i vården.Patienter som lever med venösa bensår upplever oftast en försämradlivskvalitet. LÄS MER