Sökning: "Ludvig Ahlgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ludvig Ahlgren.

 1. 1. Kontorsarbetares upplevelse av produktivitet vid hybridarbete året efter COVID19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Ahlgren; Johan Spathon; [2023-02-14]
  Nyckelord :arbetsmiljö; digital kompetens; distansarbete; hybridarbete; produktivitet;

  Sammanfattning : Framväxten av informationsteknik har möjliggjort arbete på distans och under COVID19-pandemin gick flertalet kontorsbaserade arbetsplatser över till distansarbete mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendation om hemarbete. Efter att rekommendationen slopades hösten 2021 har flertalet arbetsplatser gått över till en hybridlösning med inslag av både distans- och kontorsarbete. LÄS MER

 2. 2. Effekten av företagens redovisningsmetod, finansiering och kontrollägande vid uppkomsten av övervärden - En dokumentstudie av Eniro Group, Stora Enso, Swedbank och Vattenfall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Ahlgren; Ludvig Nordberg; [2017]
  Nyckelord :Goodwill; overvalue; accounting method; owner structure; document study. Goodwill; Övervärde; Redovisningsmetod; Ägarstruktur; Dokumentstudie; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER