Sökning: "Ludvig Björn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ludvig Björn.

 1. 1. Autenticitetens regler : En studie om konstruktionen av trender och hur de påverkar företags varumärken i en viktlös ekonomi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ludvig Bergström Björn; Lars Tallberg; [2017]
  Nyckelord :Trender; Corporate branding; Autenticitet; Varumärken; Socialt kapital; Kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Företag försöker idag på kreativa och diskreta sätt möta oss på våra egna arenor. Detta är i sig inget nytt fenomen – produktplaceringar i film och TV var länge vanligt förekommande, men har minskat kraftigt under senare år. LÄS MER

 2. 2. Hong Kong-konventionens ratificering - En utredning av effekterna på skandinaviska redares verksamhet vid implementering av konventionen

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Ludvig Nyhlén; Björn Jonsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kandidatarbetet behandlar Hong Kong-konventionen och dess effekter på skandinaviska redares verksamhet vid en ratificering. Konventionen lades fram av IMO och antogs den 15 maj 2009 av ett antal sjöfartsnationer. LÄS MER

 3. 3. Bjorn again – A new opportunity for Björn Borg to conquer the U.S.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Blom; Eric Malm; [2009]
  Nyckelord :Country of origin; Brand Equity; Fashion marketing; Corporate storytelling; The Uppsala internationalization model; Push and Pull theory; National stereotypes; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : We found that Swedish fashion companies are ambivalent towards enhancing or concealing their country of origin. Although brand managers acknowledge Swedish country of origin effects as positive in general, their marketing communication is sometimes more focused on positioning the brand as an international label without boundaries. LÄS MER