Sökning: "Ludvig Boström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ludvig Boström.

 1. 1. Det flerdimensionella biobesöket : En gamification-studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ludvig Boström; Erik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Gamification; MDA-framework; design principles; design guidelines; mechanics; cinema experience; prototype development; Gamification; MDA-ramverket; designprinciper; designriktlinjer; mechanics; bioupplevelse; prototyputveckling;

  Sammanfattning : Gamification har börjat integreras mer och mer i våra liv varje år inom diverse områden såsom shopping, sport och undervisning. Gamification används per definition för att öka motivation hos användare genom att introducera spelmoment i en icke-spel kontext. LÄS MER

 2. 2. Reducing cost of volatile risk estimates on financial instruments in a cloud environment

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ludvig Boström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Performing high accuracy risk calculations on financial instruments is a computationally heavy task. Since a day can contain a lot of different events that change the stock prices, it is important that these risk calculations are done in real time. LÄS MER

 3. 3. Myopic or monitoring institutional investors: The case of R&D intensity in Swedish listed firms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Ludvig Boström; Jonas Johansson; [2017]
  Nyckelord :R D intensity; institutional ownership; portfolio turnover; myopia;

  Sammanfattning : By examining the effects of institutional ownership on R&D intensity, this thesis intends to explain whether institutional investors impose myopia on, or act as monitors in, their portfolio firms. Further, the thesis aims to examine if heterogeneity in investment strategies among institutional investors translates to heterogeneity in imposed myopia and monitoring. LÄS MER

 4. 4. Handläggares handlingsutrymme : i arbete med BBIC

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Joel Boström; Ludvig Fredriksson; [2013]
  Nyckelord :socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att granska handläggarens handlingsutrymme vid genomförandet av en BBIC (barns behov i centrum) utredning. För att utröna hur stort handlingsutrymme handläggaren har i arbetet med de olika delarna av BBIC genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av BBIC-triangeln. LÄS MER