Sökning: "Ludvig Forsström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ludvig Forsström.

  1. 1. Intern och vertikal logistik inom projektet Björnflokan

    M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Ludvig Forsström; Tobias Lundin; Anton Thorin; [2021]
    Nyckelord :bygglogistik; effektivisering; intern logistik; lean; slöseri; standardisering;

    Sammanfattning : Byggbranschen har under senare år utvecklat logistiken, detta för att konkurrensen på marknaden blivit hårdare och därmed har marginalerna minskat. Denna rapport granskar internlogistisken på projekt Björnflokan i Borås. LÄS MER