Sökning: "Ludvig Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Ludvig Hansson.

 1. 1. Revisionsvalet : Små aktiebolags motiv till att avstå revision

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Juto; Ludvig Hansson; [2020]
  Nyckelord :Revision;

  Sammanfattning : En lagändring som trädde i kraft 2010 innebar att små svenska aktiebolag inte längre omfattas av revisionsplikten. Detta innebär att revisionen idag är frivillig för de aktiebolag som inte överstiger gränsvärdet för revisionsplikt vilket innebär att ett företag under två räkenskapsår inte överskrider mer än ett av följande värden: 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och medelantal 3 anställda. LÄS MER

 2. 2. Kundlojalitet: Vad är det, hur gör man och varför fungerar det inte? : Lärdomar från företag i den svenska detaljhandeln

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pontus Bremholt; Ludvig Hansson; [2019]
  Nyckelord :Customer Loyalty; CRM; NPS; Retail; Online Retail; Attitude; Customer Experience; Customer Satisfaction; RFM; Kundlojalitet; CRM; NPS; Detaljhandel; Onlinehandel; Attityd; Kundupplevelse; Nöjdhet; RFM;

  Sammanfattning : Kundlojalitet är ett begrepp som aldrig tycks försvinna ur marknadsföringens ordlistor, kanske eftersom det för många företag är det ultimata marknadsföringsmålet. Den samtida konkurrensen har tack vare globalisering och digitalisering blivit hårdare än någonsin och lojalitet har aldrig varit mer relevant. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans bemötande vid insättande av perifer venkateter : en observationsstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Martin Eriksson; Ludvig Hansson; [2017]
  Nyckelord :Bemötande; Genus; Kommunikation; Könsroller; Perifer venkateter; PVK;

  Sammanfattning : Bakgrund Sjuksköterskeprofessionen är i Sverige ett yrke dominerat av kvinnor, dessa tendenser går även att se i andra länder. Studier visar att de genusstereotyper som finns i samhället påverkar den manliga sjuksköterskans sätt att bemöta patienter. LÄS MER

 4. 4. Dynamic In-game Advertising : Not loved but Certainly Tolerated

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ludvig Hansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Advertising in games is becoming more and more common, as such ways of improving in-game ads are being thought up. One such way is through dynamic in-game advertising which unlike its static counterpart can change to suit different contexts and demographics. LÄS MER

 5. 5. Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Frida Hansson; Christian Jedhammar; [2017]
  Nyckelord :Solceller; Batteri; Lagringsbatteri; Primärenergi; Primärenergital; PET; IDA ICE; Energiberäkning; Flerbostadshus; Photovoltaic cells; Battery; Storage Battery; Primary energy; Primary energy number; Energy calculation; Multifamily residential buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus – Analys av lönsamhet och möjlighet att uppfylla kommande NNE-krav Författare: Frida Hansson, Christian Bakgrund: Den 1 januari 2021 träder nya, skärpta krav på byggnaders energiprestanda i kraft. Dessa krav kallas nära-nollenergikrav (NNE-krav) eftersom de tillkommer som en åtgärd för att öka antalet nära-nollenergibyggnader i Sverige enligt nya direktiv från Europeiska Unionen. LÄS MER