Sökning: "Ludvig Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Ludvig Hansson.

 1. 1. Sjuksköterskans bemötande vid insättande av perifer venkateter : en observationsstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Martin Eriksson; Ludvig Hansson; [2017]
  Nyckelord :Bemötande; Genus; Kommunikation; Könsroller; Perifer venkateter; PVK;

  Sammanfattning : Bakgrund Sjuksköterskeprofessionen är i Sverige ett yrke dominerat av kvinnor, dessa tendenser går även att se i andra länder. Studier visar att de genusstereotyper som finns i samhället påverkar den manliga sjuksköterskans sätt att bemöta patienter. LÄS MER

 2. 2. Dynamic In-game Advertising : Not loved but Certainly Tolerated

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ludvig Hansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Advertising in games is becoming more and more common, as such ways of improving in-game ads are being thought up. One such way is through dynamic in-game advertising which unlike its static counterpart can change to suit different contexts and demographics. LÄS MER

 3. 3. Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Frida Hansson; Christian Jedhammar; [2017]
  Nyckelord :Solceller; Batteri; Lagringsbatteri; Primärenergi; Primärenergital; PET; IDA ICE; Energiberäkning; Flerbostadshus; Photovoltaic cells; Battery; Storage Battery; Primary energy; Primary energy number; Energy calculation; Multifamily residential buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus – Analys av lönsamhet och möjlighet att uppfylla kommande NNE-krav Författare: Frida Hansson, Christian Bakgrund: Den 1 januari 2021 träder nya, skärpta krav på byggnaders energiprestanda i kraft. Dessa krav kallas nära-nollenergikrav (NNE-krav) eftersom de tillkommer som en åtgärd för att öka antalet nära-nollenergibyggnader i Sverige enligt nya direktiv från Europeiska Unionen. LÄS MER

 4. 4. Dynamic In-Game Advertising : How important is it that ads are dynamic and capable of changing?

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ludvig Hansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the media habits of both men and women have changed new ways of delivering advertising have become available, and among these new methods is in-game advertising, and from in-game advertising a new form of game advertising grew: dynamic in-game advertising. Dynamic in-game advertising is simply in-game advertising that is capable of changing the content it displays. LÄS MER

 5. 5. Can Cases Replace Textbooks? : What would be required of the cases, would they require changes?

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ludvig Hansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Case studies undeniably have great educational merits and provide real-world insight in a way that many textbooks do not, but can cases replace textbooks in the context of education? This literature review set out to answer this question and to determine in what ways case studies would have to change in order to be able to replace textbooks. Multiple sources, primarily existing case studies, were studied in order to determine what qualities of textbooks make them suitable for education and how these are reflected by case studies, and how well some case studies hold up to the standards of textbooks established. LÄS MER