Sökning: "Ludvig Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Ludvig Johansson.

 1. 1. Det marina friluftslivets framtid - En studie av det marina friluftslivet i planeringen av Västerhavet och Norra Bohuslän

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Hanna Hedin; Dorian Johansson Ludvig; [2019-08-05]
  Nyckelord :friluftsliv; rekreation; landskap; kust- och havsplanering; fysisk planering; recreational landscapes;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i Sveriges Förslag till Havsplaner samt Norra Bohusläns BlåÖversiktsplan undersöker denna kvalitativa studie det marina friluftslivets beaktandeinom vägledande planering av kust och hav. Studiens empiri grundas idokumentanalys av centrala planeringsdokument i kombination med intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Backshoring av produktion - Motiv till återflytt av produktionen till Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Andersson; Ludvig Johansson; [2019-06-20]
  Nyckelord :“backshoring”; “drivers for backshoring”; “reshoring”; “drivers for reshoring”; “återflytt av produktion till Sverige”;

  Sammanfattning : Background: For many years, manufacturing in the western countries has been moving abroad (offshoring) in order to lower costs. In the most recent years however, a trend shift has been identified where companies instead are moving manufacturing in the opposite direction back to their home countries (backshoring). LÄS MER

 3. 3. Ta det inte personligt! - En kvantitativ studie om personlig prissättning och dess förutsättningar på den svenska marknaden.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Victoria Johansson; Ludvig Strand; [2019]
  Nyckelord :Personalized pricing; Price discrimination; Dynamic pricing; Personalized recommendations; Retail;

  Sammanfattning : Online shopping and the rise of advanced predictive analysis have made personalized pricing more feasible. However, the viability of online personalized pricing is debatable. While economic theory shows valid arguments for this pricing strategy, many customers perceive it as unfair. LÄS MER

 4. 4. Påverkar resurser sportsliga resultat? : En kvantitativ studie om hur de Allsvenska fotbollsklubbarnas resurser påverkar det sportsliga resultatet.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ludvig Johansson; Oscar Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Football; Allsvenskan; sporting success; economic resources; revenue; human resources; personnel costs; table position; Fotboll; Allsvenskan; sportsliga resultat; ekonomiska resurser; intäkter; humanka-pital; personalkostnader; tabellposition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll är världens största sport och har en global spridning över hela världen. Den utveckling som fotbollen har genomgått under moderntid har resulterat i att resurser har fått en mer betydelsefull roll i fotbollsklubbar. LÄS MER

 5. 5. Undervisning med växande geometriska mönster : En litteraturstudie om arbetssätt och metoder.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik; Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik

  Författare :Ludvig Lindeberg; Tom Johansson; [2018]
  Nyckelord :växande geometriska mönster; generella uttryck; figur och algebra;

  Sammanfattning : Växande geometriska mönster ses som ett redskap för att få elever från ett aritmetiskt till ett algebraiskt tänk om mönster successivt ersätts med tal och bokstavsbeteckningar. TIMSS- rapporten från 2015 redovisar att svenska elever i årskurs 8 har dåliga resultat inom algebra och geometri men samtidigt är aritmetik ett av de starkaste områdena. LÄS MER