Sökning: "Ludvig Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Ludvig Johansson.

 1. 1. Förändringmotstånd inom gymnasieskolor : Förändringsarbete gällande digital teknik i undervisningen ur ett rektorsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ludvig Johansson; Andreas Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Digitalisation; digital technology in teaching; upper secondary school; change work; change resistance; change management; communication; Digitalisering; digital teknik i undervisningen; gymnasieskola; förändringsarbete; förändringsmotstånd; förändringsledning; kommunikation;

  Sammanfattning : Inledning: Digitaliseringen utvecklas och förändras konstant och är en process som påverkar organisationer och har förändrat samhället mest sedan industrialiseringen. En organisation som fyller en viktig funktion är skolan då en av skolans uppgifter är att bidra till att alla kan dra nytta av digitaliseringen. LÄS MER

 2. 2. Att utforma en digital marknadsplats med fokus på användarbarhet och navigerbarhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Rabi Chabo; Ludvig Öberg; Emil Lindbom; Filip Frenning; Martin Friberg; Patrick Asman; Anton Johansson; Andreas Behrendtz; [2020]
  Nyckelord :Usability; Navigability; Användarbarhet; Navigerbarhet;

  Sammanfattning : A market survey conducted at Linköping University showed that there is a great need for an online marketplace for used course literature. A majority of the survey participants found it difficult to find a counterparty when purchasing or selling used course literature and found the process complicated and time consuming. LÄS MER

 3. 3. On the Mechanical Recycling of Woven Fabrics : Improving the Reusable Fibre Yield of Mechanical Methods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Ludvig Johansson; [2020]
  Nyckelord :Textile; fabric; textiles; fabrics; mechanical; recycling; woven; weave; yarn; cotton; twill; satin; diamond; Textil; textilie; textilier; väv; garn; återvinning; mekanisk;

  Sammanfattning : This master thesis studies the recycling prospects of textiles. The textile industry contributes negatively to the global environmentthrough the release of greenhouse gases and consumption of resources. In order to achieve a circular textile industry, textiles must be recyclable by both chemical and mechanical means. LÄS MER

 4. 4. Transitioning from C to Rust in Media Streaming Development - An Industrial Case Study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Samuel Johansson; Ludvig Rappe; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det marina friluftslivets framtid - En studie av det marina friluftslivet i planeringen av Västerhavet och Norra Bohuslän

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Hanna Hedin; Dorian Johansson Ludvig; [2019-08-05]
  Nyckelord :friluftsliv; rekreation; landskap; kust- och havsplanering; fysisk planering; recreational landscapes;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i Sveriges Förslag till Havsplaner samt Norra Bohusläns BlåÖversiktsplan undersöker denna kvalitativa studie det marina friluftslivets beaktandeinom vägledande planering av kust och hav. Studiens empiri grundas idokumentanalys av centrala planeringsdokument i kombination med intervjuer. LÄS MER