Sökning: "Ludvig Knutsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ludvig Knutsson.

 1. 1. Attack och farväl : en historiografisk diskussion rörande Erik Pukes eftermäle

  L2-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Ludvig Karlström; [2010]
  Nyckelord :Puke; Engelbrekt; Uppror; Resning; Karl Knutsson; Medeltid;

  Sammanfattning : Attack och farväl är ett historiografiskt arbete. I arbetet presenteras läsaren för grunderna till varför två till synes samstämmigt agerande individer kommer att skildras på högst olikartade vis. LÄS MER

 2. 2. Mobil-TV - en fråga om innehåll och kundrelation? : Fyra framtidsscenarier för den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Berg; Per Ininbergs; Ludvig Knutsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mobile TV – is the introduction on the Swedish market about content and customer relationship? This study explores and defines key factors of decisive importance for the introduction of mobile TV in Sweden, using the TAIDA model. In order to summarize and analyze the factors, four interviews with key actors have been carried out. LÄS MER