Sökning: "Ludvig Knutsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ludvig Knutsson.

  1. 1. Attack och farväl : en historiografisk diskussion rörande Erik Pukes eftermäle

    L2-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

    Författare :Ludvig Karlström; [2010]
    Nyckelord :Puke; Engelbrekt; Uppror; Resning; Karl Knutsson; Medeltid;

    Sammanfattning : Attack och farväl är ett historiografiskt arbete. I arbetet presenteras läsaren för grunderna till varför två till synes samstämmigt agerande individer kommer att skildras på högst olikartade vis. LÄS MER