Sökning: "Ludvig Lager"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ludvig Lager.

 1. 1. Ökad lageromsättningshastighet genom utvärdering av nuvarande lagerhållningsmetod : med fokus på säkerhetslager och beställningspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Martin Molin; David Sörensen; Joel Öberg; [2018]
  Nyckelord :ABC-analys; Säkerhetslager; Beställningspunkt; Lageromsättningshastighet; Kapitalbindning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har bedrivits på Högskolan i Borås med företaget Ludvig Svensson AB (LSAB) som ”case”. Arbetets inriktning har varit att analysera färdigvarulagret med ambitionen att uppnå förbättringsmetoder. De nya arbetssätten ska i slutändan kunna generera en snabbare lageromsättningshastighet. LÄS MER

 2. 2. Optimering av lagernivåer : Tredjepartslogistik och Ålös insourcing av lagerhållning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Ludvig Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ålö AB is a global company specialized in the manufacturing of front loaders for tractors with over 50 horsepower. Ålö is world-leading in their sector with factories in four countries on three continents with eleven sales companies around the globe. LÄS MER

 3. 3. Analys av kvalitetsbristkostnader : En studie som belyser konsekvenserna av bristande kvalitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Andreas Rosell; Ludvig Salomonsson; [2016]
  Nyckelord :Quality; Cost of poor quality; cost awareness; Process business orientation; Kvalitet; Kvalitetsbristkostnader; Kostnadsmedvetenhet; Processorienterat;

  Sammanfattning : Dagens hårda konkurrens för tillverkande företag ställer höga krav på effektivisering, lönsamhet samt att ständigt utveckla sina processer. Att arbeta med förbättringar är en väsentlig del för företagens överlevnad. För att lyckas med förbättringsarbeten krävs en förståelse för vilken process som ej är fullkomlig. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning inom processindustrin : -Analys med Value Stream Mapping och Lean

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Johannes Lund; Ludvig Rogberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna rapport behandlar en kartläggningsmetod kallad ”Value Stream Mapping” som syftar påatt effektivisera en produktionskedja men hjälp av Lean-produktion. Value Stream Mapping geren visuellt tydlig överblick av produktionen och innehåller information om lagernivåer,maskinernas takttid och omställningstid. LÄS MER