Sökning: "Ludvig Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Ludvig Nilsson.

 1. 1. Manliga ishockeyspelares upplevelser av lagsammanhållning : En kvalitativ studie om lagsammanhållning och dess påverkan på idrottslig prestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Vega Carlberg; Ludvig Nilsson; [2021]
  Nyckelord :cohesion; performance; Group Environment Questionnaire; team sports; sammanhållning; prestation; Group Environment Questionnaire; lagidrott; ishockey;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka upplevelser lagmedlemmar inom ett manligt ishockeylag har kring sammanhållning, samt vilka faktorer som upplevs vara betydande för social sammanhållning och uppgiftsorienterad sammanhållning. Syftet med studien var även att få en fördjupad kunskap kring hur lagets upplevda sammanhållning påverkar den idrottsliga prestationen. LÄS MER

 2. 2. How to improve Swedish sentiment polarityclassification using context analysis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi; Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Ludvig Nilsson; Olle Djerf; [2021]
  Nyckelord :Context analysis; machine learning; Natural Language Processing;

  Sammanfattning : This thesis considers sentiment polarity analysis in Swedish. De-spite being the most widely spoken of the Nordic languages less re-search in sentiment has been conducted in this area compared toneighboring languages. As such this is a largely exploratory projectusing techniques that have shown positive results for other languages. LÄS MER

 3. 3. En studie om Barnkonventionen som lag : Idrottsledares uppfattning och förhållningssätt om Barnkonventionen som lag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ludvig Dahlbeck; Måns Nilsson; [2021]
  Nyckelord :CRC; child rights; leadership; national law; Barnkonventionen; barnrätt; ledarskap; nationell lag;

  Sammanfattning : Barnkonventionen instiftades som en ny lag i Sverige i januari år 2020. Syftet med denna studie var att studera den nya lagen och dess eventuella påverkan gällande idrottsledares arbets- och förhållningssätt. Studien tar utgångspunkt utifrån teorier inom ledarskapet som används för underlag till analysen och diskussionen. LÄS MER

 4. 4. A study of consumer behaviour in the digital world - The power of alternatives

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Nilsson Eric; Mohlin Ludvig; [2021]
  Nyckelord :Marketing; business economy; decision-making; consumer behavior; options; alternatives;

  Sammanfattning : As COVID-19 has led to more desktop usage overall it could be said that the screen size has increased for the general consumer. Previous research shows that what device a consumer uses when browsing the internet also affects their behaviour and more particularly their decision making. LÄS MER

 5. 5. Utomhus lek i lekläroböcker : Dokumentanalys utifrån en fritidshemmeskontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Julius Nilsson; Ludvig Malteson; [2021]
  Nyckelord :Carnival play; document analysis; leisure-time center; outside play; play- educational books.; Dokumentanalys; fritidshem; karnevalistisk lek; lekläroböcker; utomhuslek.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur utomhusleken har tagit plats i lekläroböcker mellan år 1990 och 2020. Studien har sin koppling till fritidshemmet då lekläroböcker har samma åldersspann som fritidshemmet. LÄS MER