Sökning: "Ludvig Runestam"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ludvig Runestam.

 1. 1. Kan blockkedjan förbättra transaktionsprocessen? : En studie om blockkedjans funktion för kommersiella fastighetstransaktioner

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ludvig Runestam; Henrik Wiksell; [2018]
  Nyckelord :Commercial real estate; Blockchain; Transaction process; Smart contracts; Due diligence; Information asymmetry; Kommersiella fastigheter; Blockkedja; Transaktionsprocessen; Smarta kontrakt; Due diligence; Asymmetrisk information;

  Sammanfattning : Kommersiella fastighetstillgångar karaktäriseras av tidskrävande och komplexa transaktions-processer som är skilt från många andra tillgångsslag. Informationsasymmetrier och avsaknad av standardisering har skapat en ineffektiv kommersiell fastighetsmarknad med höga transaktionskostnader för såväl förvärv som avyttring. LÄS MER

 2. 2. Utländska investeringar på den svenska fastighetsmarknaden - Incitament för investering med fokus på asiatiska investerare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ludvig Runestam; Henrik Wiksell; [2016]
  Nyckelord :Transactions; Transparency; Liquidity; Portfolio Theory; Asian Investments; Transaktioner; Transparens; Likviditet; Portföljteori; Asiatiska investeringar;

  Sammanfattning : International real estate investors have shown interest in the Swedish real estate market since the second half of the 1990s. The entrance period was marked with a large amount of infused foreign capital, which was a result of flexible real estate transactions to low prices. LÄS MER