Sökning: "Ludvig Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Ludvig Svensson.

 1. 1. Att integrera ekologisk hållbarhet vid produktutveckling av fonder

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :LUDVIG STRAND; MAJA SVENSSON; [2020]
  Nyckelord :Climate; ESG; Investments; Finance; Funds; Sustainability; Sustainable investments; ESG; Finans; Fonder; Hållbara investeringar; Hållbarhet; Investeringar; Klimat;

  Sammanfattning : Ekologisk hållbarhet har de senaste åren tagit allt större plats både i den offentliga debatten men även bland företag och investerare. Detta leder till att fondbolagen måste arbeta med sina produktutvecklingsprocesser för att möta de krav som ställs på hur de arbetar med hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. “…we don’t have our voice, our opinions, our decisions and all this needs to change…” : A qualitative study of Palestinian relative deprivation, participation in social movements and the perception of Israeli settlements and its settlers by Palestinian university students

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Ludvig Svensson; Erik Gerhardsson; [2020]
  Nyckelord :Social movement; Relative Deprivation Theory; Israeli settlements; “The Palestinian cause”; Deprivation;

  Sammanfattning : The State of Israel’s control of the West Bank and their creation of settlements has led to feelings of frustration amongst the Palestinian population. The significance of the next generation in a conflict that has been ongoing for generations becomes crucial when aiming for peace, as the youth of today will be the adults of tomorrow. LÄS MER

 3. 3. Integration av Google Cast till en iOS-applikation : Med ramverket SwiftUI

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Ludvig Sandberg; Arvid Svensson; [2020]
  Nyckelord :Google Cast; SwiftUI; Chromecast; Swift; iOS;

  Sammanfattning : Det här projektet beskriver hur Google Cast-stöd implementeras till en iOS-applikation som använder sig av ramverket SwiftUI. Idén som ligger till grund för projektet tillhandahölls av BookBeat AB eftersom de i dagsläget saknar stöd för Google Cast i sin iOS-applikation. LÄS MER

 4. 4. Modellering av axisymmetriska galaxer med Vlasov-Poissonsystemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Rolf Andréasson; Hanna Ek; Johan Kolvik; Ludvig Svensson; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vlasov-Poissonsystemet introduceras och härleds i det generella fallet och Jeans sats bevisas. Jeans sats möjliggör att hitta statiska, axisymmetriska lösningar till systemet genom att ansätta fasrumsdistributionen till en funktion av energin och z-komponenten av rörelsemängdsmomentet. LÄS MER

 5. 5. Standardization in Sustainability Transitions : A Study on Stakeholder Attitudes and Power Relations During the Standardization Process in the Vehicle-to-Grid Ecosystem

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Julia Elf; Ludvig Svensson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability transition; Electric vehicles; Vehicle-to-grid; Standardization; Power relations;

  Sammanfattning : The electrification of the transportation sector plays an important role in the sustainability transition as successful electric vehicle (EV) integration allows for the reduction of CO2 emissions. Moreover, bidirectional capabilities of the EVs (vehicle-to-grid) further facilitate this transition by supporting the electricity grid while lowering the cost of ownership of EVs when revenues from grid-supporting services are split between stakeholders. LÄS MER