Sökning: "Ludvig Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Ludvig Svensson.

 1. 1. Modellering av axisymmetriska galaxer med Vlasov-Poissonsystemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Rolf Andréasson; Hanna Ek; Johan Kolvik; Ludvig Svensson; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vlasov-Poissonsystemet introduceras och härleds i det generella fallet och Jeans sats bevisas. Jeans sats möjliggör att hitta statiska, axisymmetriska lösningar till systemet genom att ansätta fasrumsdistributionen till en funktion av energin och z-komponenten av rörelsemängdsmomentet. LÄS MER

 2. 2. Standardization in Sustainability Transitions : A Study on Stakeholder Attitudes and Power Relations During the Standardization Process in the Vehicle-to-Grid Ecosystem

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Julia Elf; Ludvig Svensson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability transition; Electric vehicles; Vehicle-to-grid; Standardization; Power relations;

  Sammanfattning : The electrification of the transportation sector plays an important role in the sustainability transition as successful electric vehicle (EV) integration allows for the reduction of CO2 emissions. Moreover, bidirectional capabilities of the EVs (vehicle-to-grid) further facilitate this transition by supporting the electricity grid while lowering the cost of ownership of EVs when revenues from grid-supporting services are split between stakeholders. LÄS MER

 3. 3. Enzym för att motverka fällningar av oligomerer : en jämförelse av hjälpkemikalien Sera Con P-NSI och enzymet cutinase NS59038 i färgningsprocessen för Trevira CS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Helena Hansen; Suzanne Albinsson; [2019]
  Nyckelord :PET; cutinase; help chemical; Sera Con P-NSI; oligomers; yarn; Trevira CS.; PET; cutinase; hjälpkemikalie; Sera Con P-NSI; oligomerer; garn; Trevira CS;

  Sammanfattning : Färgning av polyester (PET) sker i temperaturer omkring 130℃ och som en följd av den höga värmen migrerar oligomerer ut ur PET-fibern. Dessa oligomerer skapar därefter problem i form av vita fällningar och avlagringar, som leder till en reducering av maskinernas effektivitet, samt försämring av materialets utseende. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor får fäste : En studie av den digitala rapporteringen om de manliga och kvinnliga längdskidåkarnaunder VM i Seefeld 2019 i Sportbladet, SVT Sport och Dagens Nyheter Sport

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linda Lidén; Ludvig Svensson; [2019]
  Nyckelord :Genus; sportjournalistik; jämställdhet; skid-VM; längdskidor;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Då tidigare forskning visat att män är mycketöverrepresenterade i media och inte minst inom sportbevakningen var studiens syfte att, medavstamp i dagordnings- och gestaltningsteorin, undersöka hur mycket plats damer respektiveherrar inom längdskidåkning fick under skid-VM:s tävlingsdagar i Seefeld 2019 i trerikstäckande svenska medier.Metod och material: Genom en kvantitativ innehållsanalys undersöktes hur damer ochherrar rapporterades om i digitala artiklar rörande längdskidåkarna under skid-VM 2019 iSeefeld. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för implementation av IoT-teknologi - En fallstudie om organisatoriska och tekniska förutsättningar vid implementation av IoT-teknologi

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ludvig Holmgren; Niclas Svensson; [2018-06-29]
  Nyckelord :Internet of things; Big data; Organisatoriska förutsättningar; Tekniska förutsättningar;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) has expanded radically in recent years. The combination ofcloud technology and IoT technology has opened up new business opportunities fororganizations, especially in the manufacturing industry. At the same rate as the number ofIoT components increases, heterogeneity and complexity of data also increase. LÄS MER