Sökning: "Ludvig Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Ludvig Svensson.

 1. 1. Förutsättningar för implementation av IoT-teknologi - En fallstudie om organisatoriska och tekniska förutsättningar vid implementation av IoT-teknologi

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ludvig Holmgren; Niclas Svensson; [2018-06-29]
  Nyckelord :Internet of things; Big data; Organisatoriska förutsättningar; Tekniska förutsättningar;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) has expanded radically in recent years. The combination ofcloud technology and IoT technology has opened up new business opportunities fororganizations, especially in the manufacturing industry. At the same rate as the number ofIoT components increases, heterogeneity and complexity of data also increase. LÄS MER

 2. 2. Möbeltextil med högluftpermeabilitet : en studie i hur hög luftpermeabilitet kan kombineras med högformstabilitet och nötningshärdighet för textilier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Fägerhag; Lisa Magnusson; [2018]
  Nyckelord :air permeability; abrasion resistance; dimension stability; air pollution; quilting; luftpermeabilitet; luftgenomsläpplighet; nötningshärdighet; formstabilitet; luftföroreningar; kviltning;

  Sammanfattning : Luftföroreningar har en negativ inverkan på både miljön och människors hälsa. Pure Air Zone är en tystgående och energisnål luftrenare som är integrerad i en sänggavel vilket skapar en ren luftzon i huvudhöjd hos användaren. LÄS MER

 3. 3. Grupper och lärande i ett tillverkande företag

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Nora Fischer; [2017]
  Nyckelord :group; learning; leadership; continuous improvements; coaching;

  Sammanfattning : E2017:092, The report analyses how groups in the knitting department at Ludvig Svensson can be organized in order to provide conditions for effective learning. Relevant literature has been studied in order to analyse the situation at the department and to make a suggestion on how to organize groups. LÄS MER

 4. 4. Signifikans – Finns det en chans?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikaela Zimdahl; Ludvig Svensson; Christoffer Ahlberg; Maria Frögelius; [2017]
  Nyckelord :Börsintroduktion; Underprissättning; Långsiktig underavkastning; Värdeaktier; Tillväxtaktier; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens främsta syfte är att besvara huruvida värdeaktier har presterat annorlunda än tillväxtaktier vid börsintroduktioner på Nasdaq Stockholm mellan år 2000 - 2012. Detta görs utifrån fenomenen underprissättning och långsiktig underavkastning. LÄS MER

 5. 5. Ekonomisk bedömning avåtervinning av mjukplast : Fallstudie: Integrering av återvinning av mjukplast i Swerec AB:s nuvarande verksamhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Ayca Kaya; Ludvig Svensson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Plastics are materials that can be molded into a variety of products, which can be used indiverse applications. The demand for plastic products in Europe yearly amounts to tens ofmillions of tons and thus results in similar quantities sent to landfill each year. LÄS MER