Sökning: "Ludwig Allard"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ludwig Allard.

 1. 1. Attityder till matematikundervisningen : Hur kan läraren arbeta för att främja positiva attityder till matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ludwig Allard; Olsson Annie; [2021]
  Nyckelord :elever; attityd; matematikundervisning; intresse; matematik; påverkan; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka vad det är som påverkar elevers attityd till matematik samtvad vi som lärare kan göra för att främja en god attityd. Flera forskare menar att den negativasynen på matematik kommer ifrån samhället. LÄS MER

 2. 2. Contingent Convertible Bonds and the Optimal Default Barrier

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ludwig Allard; Raymond Ke; [2018-07-03]
  Nyckelord :Contingent Convertible Bonds; CoCo Bonds; CoCos; Optimal Default Barrier; Swedish Banks; Financial Crisis;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER