Sökning: "Ludwig Andren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ludwig Andren.

 1. 1. Profitability vs. Growth - A Study of Investor Preference

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Liss; Ludwig Andrén; Johan Leijonhielm; [2010]
  Nyckelord :growth; profitability; value; stock; efficient market; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The thesis purpose is to examine how investors values differences in sales growth and profitability, as well as reacts to reported changes in these variables. In addition, the authors evaluate whether it is possible to earn abnormal returns, using Jensen´s alpha, by investing in stocks after reported improvements in these variables. LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande Processer – en studie om huruvida Private Equity-bolag skapar värde genom rörelsekapitalhantering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulf Tallhage; Ola Johnsson; Emil Nordmark; Ludwig Andrén; [2009]
  Nyckelord :Private Equity; LBO; Värdeskapande; Tillgångshantering; Rörelsekapital; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att med utgångspunkt i de undersökta företagens rörelsekapital, analysera huruvida PE-bolag genomför förändringar vid en LBO som skapar värde. Med hjälp av nyckeltalsanalys samt intervjuer, ämnar uppsatsen att ge en bild av de förändringar svenska PE-bolag genomför i rörelsekapitalet under holding-fasen. LÄS MER