Sökning: "Ludwig Engberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ludwig Engberg.

  1. 1. Kollektion X : En möbelkollektion baserad på möbelhistoriska parenteser

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska högskolan

    Författare :Ludwig Berg; Olle K. Engberg; [2013]
    Nyckelord :Möbelsnickeri; luftigt klädskåp; boksnurra; Malmstens; Ludwig Berg; Olle k Engberg;

    Sammanfattning : Möbelhistorien är full av parenteser, det vill säga möbler som figurerat i korta perioder, aldrig slagit igenom, glömts bort eller rent av försvunnit. Vi var övertygade om att det bland alla dessa mer eller mindre bortglömda möbler fanns exemplar som var värda att lyfta fram och undersöka. LÄS MER