Sökning: "Ludwig Fredriksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ludwig Fredriksson.

 1. 1. Analytikers värdering av Goodwill -En kvalitativ studie av goodwillens betydelse vid företagsvärdering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Blom; Ludwig Fredriksson; [2012-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Time has passed since the new standards regarding goodwill were introduced. Duringthe period that occurred pre the financial crisis several companies managed to creategreat goodwill assets on their balance sheet. LÄS MER

 2. 2. Leasing i flygbranschen -En kvalitativ studie bland användare av den nya standarden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Bylock; Ludwig Fredriksson; [2011-06-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under mitten av 2011 kommer en ny leasingstandard att presenteras, vilken innehåller storaskillnader mot dagens befintliga IAS 17-standard. I korthet innebär förändringen att en storandel leasingavtal som idag klassificeras som operationella skall in i balansräkningen, där detleasade objektet skall aktiveras och skrivas av löpande. LÄS MER