Sökning: "Ludwig Olofsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ludwig Olofsson.

 1. 1. A comparison of sin- and ethical stocks’ performance on the Swedish equity market: with focus on the impact of liquidity, institutional ownership, firm age and equity on the difference in excess returns between sin- and ethical stocks.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Henrik Leimalm; Ludwig Olofsson; [2019-08-09]
  Nyckelord :Sin stocks; ESG stocks; Sweden; OMXSPI; stakeholder theory; shareholder theory; efficient market hypothesis; excess return; CAPM; liquidity; institutional ownership; firm age; book value of equity;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. The Development of the Relation Between the Swedish Repo Rate and the Three-month Mortgage Rate

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Henrik Hedencrona; Ludwig Olofsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines whether the effect of the Swedish repo rate on the mortgage rate has changed during the period between the years of 2005-2017. The relation between the repo rate and mortgage rate is examined during three time intervals using regressions and correlation analysis. LÄS MER

 3. 3. Elbipo- Ett IT-system för en fritt flytande elbilspool

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

  Författare :Andreas Andersson; Christoffer Karlsson; Ludwig Kjellström; Nils Olofsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver processen bakom utvecklingen av ett system som hanterar bokningar av elbilar inom ett avgränsat område, exempelvis en stad som Göteborg. I Sverige finns ungefär en bil per hushåll, av dessa bilar drivs majoriteten av fossila bränslen som använder förbränningsmotorer vilket i längden innebär föroreningar i luften, samt en hög bullernivå. LÄS MER