Sökning: "Lugosi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Lugosi.

  1. 1. UNIVERSAL: Beginning and End of the Classical Hollywood Horrors

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

    Författare :Maria Soneson; [2008]
    Nyckelord :Universal Pictures; Universal; Tidig skräckfilm; Talkies; Svartvita filmer; Skräckfilmsgenre; Skräckfilm; Son of Frankenstein; The; Mummy; Bela; Lugosi; Ljudfilm; Carl Sr.; Laemmle; Carl Jr.; Boris; Karloff; Invisible Man; Horror; Frankenstein; Early horror talkies; Dracula; Classical horrors; Lon Sr.; Chaney; Lon Jr.; B W horrors; Tod; Browning; Bride of Dracula; 1930-1941; Black and white; Universal Studios; Universals utveckling; Universals skräckfilmer; Werewolf of London; Wolfman; Cinema theory and history; Filmvetenskap; Art History; Konstvetenskap; History; Historia; History and Archaeology; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : Arbetet behandlar Universals skräckfilmsproduktion under dess så kallat klassiska period, från ljudfilmens genombrott fram till USAs inträde i andra världskriget i december 1941. Det inleds med en kort historik av studions utveckling, främst under Laemmle-dynastins ledning, samt med korta tillbakablickar på stumfilmsperiodens skräckfilmer. LÄS MER