Sökning: "Luis"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet Luis.

 1. 1. “On the Sharing Economy. How Airbnb alters Barcelona Housing Market”

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Luis Ignacio Manzano González; [2018-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Why Brands Still Cause Trouble : Revisiting Holt's dialectical theory of consumer culture and branding

  Master-uppsats,

  Författare :Luis Grau; Andrei Vanetski; [2018]
  Nyckelord :brands; consumers; consumer culture; instagram; influencers; marketing; micro-celebrity; endorsement; Bourdieu s habitus; lacan s discourse;

  Sammanfattning : The rise of social media in general and Instagram in particular has enabled a new type of celebrities, called micro-celebrities, that nowadays are being increasingly used by companies to endorse their products or establish their brands. While celebrity endorsement as a type of stealth branding together with some other marketing techniques characteristic of postmodernism were predicted to be unveiled and scorned by consumers (Holt, 2002), there are signs that through the practices of micro-celebrities, the language and logic of marketing have become even more ubiquitous in our contemporary social life (Khamis et al. LÄS MER

 3. 3. Study of the effects of applying higher symmetries to printed filters

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jose Luis Medran del Rio; [2018]
  Nyckelord :Glide symmetry; printed filter; microstrip; higher symmetries; Glidsymmetri; tryckta filter; mikrostrip; högre symmetrier;

  Sammanfattning : In recent years, a new field of study has arisen around theapplication of the so-called higher symmetries to structures that werealready thought to be completely studied and with no room forimprovement in terms of benefits.There are two types of higher symmetries, named glide and twistsymmetries. LÄS MER

 4. 4. A PICTORIAL ESSAY ABOUT ART AND MIGRATION

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Luis Fernando Caceres Jara; [2018]
  Nyckelord :painting; migration; history; story; storia; storie;

  Sammanfattning : The essays opens with a discussion about the terms: Storia and Storie and their English equivalent History’ and ‘Story/Stories’.   As a migrant artist I explore, transform and translate Andean – and other ancient – myths, legends and rituals into contemporary pieces of art, for which Storia and Storie are fundamental. LÄS MER

 5. 5. Uppskattning av nollföljdsimpedansen hos trefas krafttransformatorer med utjämningslindning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jose Luis Duenas Solis; [2018]
  Nyckelord :power systems; transformers; three-phase; zero-sequence impedance; stabilizing winding; approximation; elkraft; transformator; trefas; nollföljdsimpedans; utjämningslindning; uppskattning;

  Sammanfattning : Ett viktigt uppdrag för Svenska kraftnät (SvK) som den systemansvariga myndigheten i Sverige är att driva elnätet på det bästa möjliga sättet. För att kunna garantera den önskade 99,9% tillför- litligheten behövs konstant underhåll och diagnostisering av kraftöverföringssystemets komponenter, varav elkrafttransformatorer är en viktig beståndsdel. LÄS MER