Sökning: "Luisa Alfredsson Blom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Luisa Alfredsson Blom.

  1. 1. Var i den textila värdekedjan hör vi hemma?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :HENRIK HAVAS; LUISA ALFREDSSON BLOM; [2014]
    Nyckelord :Supply chain management; Textile management; Värdekedjan; Textil produktutveckling Entreprenörskap och Textilhögskolan;

    Sammanfattning : Textilhögskolan är sedan 1982 en del av Högskolan i Borås och har i dagsläget 14 utbildningar varav en är kandidatutbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap. Utbildningen ger studenterna en förståelse för den textila värdekedjan där de lär sig att hantera processer i produkt- och affärsidéutveckling inom det textila området. LÄS MER