Sökning: "Lukács"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Lukács.

 1. 1. Varufierade vänner : En studie av tre karriärböcker om influencerskap och deras framställning av relationen mellan följare och influencer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eira Järverot; [2019]
  Nyckelord :Influencer; blogg; sociala medier; reifikation; varufiering;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks influenceryrket utifrån de tre karriärböckerna Hej, jag heter Mirza och jag är influencer (av Mirza Bico), Yrke: Influencer (av Linda Hörnfeldt) och Digital passion (av Frida Boisen) vars författare själva på olika sätt jobbar med sina sociala medier. Studien bygger på tidigare forskning som gett uttryck för kändisskapet på sociala medier som utmärkande av både närhet till följare och förhållningssättet till sig själv som en vara. LÄS MER

 2. 2. Läsning pågår? : En fallstudie av lärares och elevers uppfattningar om läsning av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mattias Karlsson; Kinga Lukacs; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; läsning; allmän repertoar; litterär repertoar; litteraturmedvetenhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom semistrukturerade intervjuer undersöka lärares och elevers uppfattningar om läsning av skönlitteratur i undervisningen. Som stöd för studien används en teoretisk modell om en allmän och en litterär repertoar som tillhör såväl läsaren som texten. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor och äppelträd : Behov, klass och den samhälleliga utvecklingen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marthe Sørli; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor och äppelträd; Moa Martinson; Maslow; Lukács; klass; behov; realism;

  Sammanfattning : The intention of this essay is to shine a light on an often overlooked aspect of Moa Martinsons debut novel Kvinnor och äppelträd. With the help of psychologist Abraham H. LÄS MER

 4. 4. Blir jag lycklig nu? : Patienters upplevelse av livskvalitet i samband med fetmakirurgi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Max Hansson; Anna Lukacs; [2019]
  Nyckelord :livskvalitet; patientperspektiv; fetmakirurgi; kroppsuppfattning; den levda kroppen;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen klassar numera övervikt och fetma som en global epidemi. Enligt statistik påvisas det att 70,2 % av den vuxna befolkningen i USA idag är överviktiga eller lever med fetma. I Sverige utfördes det ungefär 5400 fetmaoperationer under året 2017. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av förändringar som behöver införas för att överensstämma med GDPR - I utveckling och drift av smarta kameror

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Andrea Lukacs; Malgorzata Szczurek; [2018]
  Nyckelord :Internet of things; General Data Protection Regulation; smarta larm; smarta kameror; förändring; säkerhet; integritet;

  Sammanfattning : Konceptet av sakernas internet handlar om att datorer ska kunna agera utan mänsklig interaktion. Detta gör att smarta larm med kameror själva kan avgöra när ett larm ska utlösas och kan då ta åtgärder som att ta bilder på hemmet som kameror är installerade i samt på individer. LÄS MER