Sökning: "Lukas Blentesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lukas Blentesson.

  1. 1. Brandteknisk riskvärdering av Boråshallen

    L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

    Författare :Ludvig Altesjö; Lukas Blentesson; David Nilsson; Olle Torbjörnsson; [2016]
    Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; idrottsarena; sporthall; Borås; Boråshallen; personsäkerhet; brandscenario; kritiska förhållanden; utrymning; simulering; FDS; Pathfinder; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : This report is evaluating the evacuation safety of a sports hall in Borås, Boråshallen. It is a 6 floor building containing a basket hall and auxiliary training facilities. Fire scenarios of varying severity were evaluated. Computer modelling was done in a CFD software, FDS, to find the time to critical conditions. LÄS MER