Sökning: "Lukas Ekström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lukas Ekström.

 1. 1. Estimating fuel consumption using regression and machine learning

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Lukas Ekström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis focuses on investigating the usage of statistical models for estimating fuel consumption of heavy duty vehicles. Several statistical models are assessed, along with machine learning using artificial neural networks. Data recorded by sensors on board trucks in the EU describe the operational usage of the vehicle. LÄS MER

 2. 2. Effektivitet och hållbarhet inom automatiserad mjölkproduktion : En studie med avseende på Lean Production och Hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Lukas Ekström; Sebastian Chen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag används i allt ökande utsträckning automatiska mjölkningssystem, så kallade voluntary milking systems, förkortat VM-system. Detta arbete handlar om hur dessa system är effektiva med avseende på Lean Production, och hur de förhåller sig till Hållbar utveckling. LÄS MER