Sökning: "Lukas Engström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lukas Engström.

 1. 1. HUR LÅNG ÄR EN PARTIPISKA? - En kvalitativ studie om de politiska partiernas lokala valrörelser i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lukas Engström; Jonathan Larsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Varumärke; Semiotik; Retorik; Politisk kommunikation.;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet i denna studie är att undersöka hur de lokala valkampanjerna förhåller sig till det nationella kampanjerna och belysa vilka likheter och skillnader man kan se i partiernas olika uttryck samt hur professionaliserade de lokala kampanjerna är.Teori:Professionalisering, VarumärkeMetod:Kvalitativ innehållsanalys, Semiotik, RetorikMaterial:Valaffischer från svenska valkampanjer 2018; Socialdemokraterna (Nationell, Olofström, Emmaboda), Moderaterna (Nationell, Älvkarleby, Åmål) och Sverigedemokraterna (Nationell, Partille, Motala). LÄS MER

 2. 2. Examine the Boarding System for an Amphibious Electric Vehicle

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Lukas Hedenstedt; Martin Engström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project is derived from a project started by the In stitution Aeronautical & Vehicle Engineering at Kungliga Tekniska Högskolan on behalf of Ivan Stenius. The purpose was to examine the boarding of the existing amphibious vehicle called NEWT and how to optimize it. LÄS MER

 3. 3. Innovation within Fast Food Restaurants : The role of the local restaurant management

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Henrik Antonsson; Lukas Engström; Vytautas Verbus; [2011]
  Nyckelord :Innovation; Fast Food Restaurants; Local Management; Franchise; Company Owned; Self-Service Technology;

  Sammanfattning : Background: Innovation is an important aspect of business today. It is important for companies to be innovative in order to stay competitive with their competitors. During the last couple of decades, technology has become more and more common both in our daily life, as well as in businesses. LÄS MER