Sökning: "Lukas Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Lukas Eriksson.

 1. 1. Effektiv förändring? En analys av New Public Management inom Naturvårdsverket

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lukas Andreasson; Sofia Eriksson; [2019]
  Nyckelord :New public management; Webers legalbyråkrati; Naturvårdsverket; idealtyper; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks på vilket sätt och i vilken utsträckning Naturvårdsverket präglas av förvaltningsreformen New Public Management och huruvida det skett någon förändring över tid. Arbetet syftar till att besvara dessa frågor genom en analys av Naturvårdsverkets verksamhetsberättelser från år 1979-2014 med nedslag vart femte år. LÄS MER

 2. 2. "Händer det något särskilt?" : En intervjustudie om män i terapi hos manliga psykoterapeuter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Mats Einar Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Psykodynamisk terapi; Samkönad terapi; Män; Manlig terapeut; Maskulinitet;

  Sammanfattning : Inledning: Färre män än kvinnor söker sig till psykodynamisk terapi, och den mesta kunskapen om män i terapi begränsar sig till subgrupper av män med missbruksproblematik eller kriminalitet. Det är därför väsentligt att öka kunskapen om män i mer generellt inriktad psykodynamisk terapi. LÄS MER

 3. 3. Dissolved organic carbon (DOC) : Differences in reactivity amongst water sources to boreal streams in Sweden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Lukas Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Dissolved organic carbon; DOC; Discrete riparian inputs; Resazurin; Resorufin;

  Sammanfattning : The importance of dissolved organic carbon (DOC) to aquatic environments is well established in the scientific community. In boreal landscapes, small streams receive water from headwater lakes, mires, and discrete flow paths that drain riparian soils. LÄS MER

 4. 4. On the Asymptotic Behaviour of Sums of Two Squares : Theoretical and Numerical Studies of the Counting Function B(x)

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Ivar Eriksson; Lukas Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studying the distributions of special numbers is a fundamental area of research in number theory. This paper studies the distribution of sums of two squares using analytic number theory. The asymptotic behaviour of the corresponding counting function, B(x), is the object of study. LÄS MER

 5. 5. Träslag i kvarnar : En träslagsundersökning av kvarnverken i väderkvarnarna i Eksta socken, Gotland

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Lars Erik Ludvig Eriksson; [2014]
  Nyckelord :mill; windmill; windmill machinery; types of wood; Gotland; Eksta; kvarn; väderkvarn; träslag; kvarnverk; Gotland; Eksta;

  Sammanfattning : Då den nuvarande kunskapen om vilka träslag det är i de olika delarna av kvarnverken i gotländska väderkvarnar baserar sig på bristfälliga muntliga uppgifter, har författaren tagit totalt 59 träprov från sju väderkvarnar i Eksta socken, Gotland, och genom mikroskopanalys försökt identifiera träslagen. Resultaten gav fyra olika träslag (furu, ek, oxel och björk) till totalt nio olika delar. LÄS MER