Sökning: "Lukas Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Lukas Johansson.

 1. 1. Drucken och footlöös - Kyrkans kamp mot dryckenskap under 1600-talet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lukas Johansson; [2022-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Min c-uppsats har handlat om kyrkans kamp mot dryckenskap under 1600-talets Sverige. Frågeställningen har varit vad kyrkan gjorde åt dryckenskapen både bland allmogen och prästerskapet, om det var någon skillnad mellan teori och praktik, förändring över tid och om Sverige passar in i övriga europa gällande attityder och åtgärder. LÄS MER

 2. 2. Investing in Bitcoin and Ethereum during stock market turmoil - a Swedish Perspective. : A study on the hedging, safe-haven, and diversification characteristics of Bitcoin, Ethereum and Gold against the OMX30 during the COVID-19 crisis and Russian invasion of Ukraine.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Erik Larsson; Lukas Johansson; [2022]
  Nyckelord :DCC-GARCH; Bitcoin; Ethereum; Gold; Safe-Haven; Hedging; Diversification; COVID-19; Russia; Ukraine;

  Sammanfattning : The world has faced tumultuous times in recent years with the COVID-19 pandemic as well as the Russian invasion of Ukraine causing the stock market to be unusually volatile. During such times investors tend to flee to alternative investment opportunities that are uncorrelated or negatively correlated with the stock market, called safe-haven assets. LÄS MER

 3. 3. Nydanande metodik för parameteruppskattning inom ett empiriskt Bayesianskt ramverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Lehnberg; Malte Rundqvist; Emanuel Abada; Lukas Johansson; Sulaiman Carneli; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningen behandlar en alternativ metod för parameteruppskattning kalladWeighted Likelihood estimation (WLE) och dess asymptotiska egenskaper i jämförelse med mer etablerade metoder. Kortfattat utnyttjar metoden parameteruppskattningar som empiriska priorifördelningar och summerar dessa med vikter proportionella mot likelihooden för att producera den posteriora fördelningen. LÄS MER

 4. 4. Legitimerade psykoterapeuters perspektiv på den avslutande processen i psykodynamisk psykoterapi med unga vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Johansson Marie; [2021]
  Nyckelord :Psychotherapy endings; Termination; Psychodynamic psychotherapy; Young adults; Psykoterapi avslut; Avslut; Psykodynamisk psykoterapi; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Inledning: Avslut kan väcka olika känslor. Unga vuxna ska lämna barndomen och tonårstiden för att starta sitt eget vuxenliv. Psykisk ohälsa har ökat bland unga, en del söker psykoterapi, men många hoppar av. LÄS MER

 5. 5. Levande miljöer i det offentliga gaturummet : Ett designförslag av Trädgårdsgatan i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jakob Ek; Lukas Johansson; [2021]
  Nyckelord :Urban space; Living city environment; Pedestrian street; Lost space; Offentliga rum; Levande stadsmiljö; Gågator; Förlorade ytor;

  Sammanfattning : Syfte: Det offentliga rummet består av ett flertal olika delar där gatan är en utav degrundläggande beståndsdelarna. En av de vitala aspekterna som avgör hur väl ettoffentligt rum är utformat är huruvida det uppfattas som levande eller förlorat. LÄS MER