Sökning: "Lukas Kimberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lukas Kimberg.

 1. 1. Lynetteholmen - För Köpenhamns invånare eller för Köpenhamns image?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lukas Kimberg; [2019]
  Nyckelord :Lynetteholmen; City branding; Social hållbarhet; Mega-projekt; Stadsutveckling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As climate change becomes more urgent and menacing humanity will need its cities more than ever. Green urban development is therefore a way, for leading cities, to try and tackle future complications. This is also the ambition of this study to examine a new future planned green district in central Copenhagen called Lynetteholmen. LÄS MER

 2. 2. Valsystem & Korruption

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Berntsson; Lukas Kimberg; [2018]
  Nyckelord :valsystem; korruption; korrelationsanalys; Rothsteins institutions teori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks huruvida det finns en koppling mellan variablerna valsystem och korruption. Uppsatsens teoretiska del bygger på Bo Rothsteins teori om institutioner och deras påverkan på aktörers agerande. Teorin arbetades igenom så att den kunde appliceras på det resultat som uppsatsen fick från sin korrelationsanalys. LÄS MER